• Fjellskoghogst – produksjon, foryngelse og økonomi 

      Granhus, Aksel; Allen, Micky; Bergsaker, Erling (NIBIO Rapport;6(72) 2020, Research report, 2020-05)
      Vi har i dette prosjektet sett på utviklingen av foryngelse, produksjon og skogstruktur etter utførte fjellskoghogster i granskog på Østlandet. Datamaterialet omfatter 15 bestand der det var utført fjellskoghogst for 13-30 ...