• Vannovervåking i Morsa 2017. Innsjøer, elver og bekker; november 2016-oktober 2017 

      Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Skjelbred, Birger (NIBIO RAPPORT;4(37) 2018, Research report, 2018-05)
      Rapporten gir resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2017. Resultatene inkluderer oversikter over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert ...