• Forprosjekt struvitt – undersøkelse av gjødselverdien i struvitt fra HIAS IKS 

      Hesselsøe, Karin Juul; Øgaard, Anne Falk; Aamlid, Trygve; Pettersen, Trond (NIBIO Rapport;6(32) 2020, Research report, 2020-03)
      Gjødselverdi av struvitt fra HIAS IKS ble i potteforsøk sammenlignet med vanlig handelsgjødsel-P (Opti-P), samt et kontrolledd uten tilførsel av P. Til forsøket ble anvendt krykvein, flerårig raigras, rødsvingel og bygg. ...