• Bekkhus skytebane - undersøkelse av tungmetaller og PAH i jord og sediment 

      Leikanger, Eirik (NIBIO rapport;2(23) 2016, Research report, 2017-01-19)
      På oppdrag fra Sarpsborg kommune har Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) gjennomført undersøkelser av tungmetaller i jord og sediment ved Bekkhus Skytebane. Hensikten med undersøkelsene var å gi en innledende beskrivelse ...