• Test av Veris MSP3 under norske forhold 

      Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob (NIBIO Rapport;5(27) 2019, Research report, 2019-02)
      Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble ...