• Sau på inngjerda areal i Østfold 

      Vennesland, Birger; Asheim, Leif Jarle; Hegrenes, Agnar (NIBIO Rapport;5(79) 2019, Research report, 2019-06)
      Østfold er i ulvesonen, og en stor del av saueholdet er på arealer som er inngjerda med rovdyravvisende gjerder. Dette er ofte ravineområder som har betydelig landskapsverdi. Sau på inngjerda arealer hele sommeren medfører ...