• Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund 

      Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO Rapport;2(136) 2016, Research report, 2017-01-18)
      Det er i dag økende bruk av kadaverhunder til søk etter døde sauer i tapsutsatte beiteområder. Målet med dette prosjektet var å dokumentere hvor effektivt kadaversøk med hund er, sett i forhold til kadaversøk uten hund. ...