Recent Submissions

 • Været i vekstsesongen 2021 

  Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita (NIBIO-pop;7(37) 2021, Journal article, 2021-12)
  Våronna starta omtrent som normalt i april mange steder i 2021, men lave temperaturer og mye nedbør i mai forsinka spiringa. Både juni og juli var varme i det meste av landet, men med varierende nedbørsmengder. Temperaturer ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(36) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(34) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva de mener er ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Hansen, Øyvind (NIBIO-pop;7(33) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
 • Fornybar energi og landskapskvalitet: en utfordring for medvirkning i planprosesser 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina (NIBIO-pop;7(35) 2021, Report, 2021-12)
  Økt utbygging av energiproduksjon fra fornybare kilder fremmes som en løsning for å begrense klimaendringer og kompensere for redusert tilgang på fossile energikilder. På tross av generell støtte for ‘grønn energi’ kan ...
 • WebGIS avløp, fagsystem for avløp fra private renseanlegg 

  Turtumøygard, Stein; Hensel, Guro Randem (NIBIO-pop;7(31) 2021, Journal article, 2021-12)
  WebGIS avløp er et fagsystem for private avløpsløsninger i kommunene. Applikasjonen beregner utslipp til resipient og effekter av planlagte tiltak. I tillegg kan WebGIS avløp også brukes til administrativ oppfølging, tilsyn, ...
 • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2020 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO-pop;7(30) 2021, Journal article, 2021-11)
  I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer fra konvensjonell produksjon og 167 prøver av økologiske matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som ...
 • Beetles in an urban community garden can indicate global warming 

  Hofmann, Thyra Sophie; Bayramov, Günay; Wagner, Thomas; Karlsson, Anneli; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(29) 2021, Journal article, 2021-11)
  Beetles were surveyed using pitfall traps in a community garden in Andernach, Germany. Two years of data revealed a beetle fauna characteristic of sandy, warm and dry habitats. Sporadic findings include species typical for ...
 • Beitedyras geografi 

  Aune-Lundberg, Linda; Munsterhjelm, Nicolai; Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIBIO-pop;7(25) 2021, Journal article, 2021-10)
  I perioden 2003–2018 har det kun skjedd mindre endringer i det totale antallet sau og storfe som beiter i norsk utmark. Men når vi ser nærmere på hvor i landet dyrene er, finner vi at det har skjedd store endringer i den ...
 • Beiteressurser og beitebruk i det arktiske landbruket 

  Høberg, Eva Narten; Grøva, Lise (NIBIO-pop;7(27) 2021, Journal article, 2021-10)
  Formidling av utmarksbeitets verdi og brukerinnsikt i et bærekraftig perspektiv
 • Fagskoleutdanningen - Bærekraftige matopplevelser 

  Høberg, Eva Narten (NIBIO-pop;7(28) 2021, Journal article, 2021-10)
  Ny utdanning møter nye utfordringer
 • Bruk av laser for å skremme grågås - (Anser anser) bort fra innmark 

  Aarseth, Jo Jorem (Journal article, 2021-10)
  Beiteskader fra gjess på innmark er et økende problem flere steder i landet. Gjess kan påføre innmarka skader som; redusert avling (grovfôr/såkorn), redusert kvalitet (mye ekskrementer), tråkk-skader (spesielt før høsting) ...
 • Satsing på reindrift i NIBIO – utdrag fra vår aktivitet 

  Bjørn, Tor-Arne; Eilertsen, Svein; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Wagner, Gabriela; Winje, Erlend (NIBIO-pop;7(3) 2021, Journal article, 2021-02)
  NIBIO er et statlig forskningsinstitutt som driver med forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling knyttet til primærnæring og utmarksbruk.
 • Kortnebbgås og hvitkinngås spiser godt på innmarka også i Troms på sin vei til Svalbard 

  Aarseth, Jo Jorem (NIBIO-pop;7(23) 2021, Journal article, 2021-08)
  Kortnebbgås spesielt, men også hvitkinngås har påført gårdsbruk i Trøndelag, Helgeland og Vesterålen/Lofoten betydelig skade under trekket til og fra Svalbard i en årrekke. Både såkorn og gras spises i betydelige mengder, ...
 • Urban gardening contributes to health and quality of life 

  Valle, Kristine; Øverdahl, Eli Mari; Degenhardt, Stephanie; Weger, Kim; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;7(22) 2021, Journal article, 2021-07)
  Participating in a neighbourhood and community garden has positive social and emotional impacts, as well as the satisfaction derived from growing food. Adults and teenagers participating in gardening activities at Linderud ...
 • Horn i østlandsk rødkolle 

  Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(21) 2021, Journal article, 2021-06)
  Eiere av østlandsk rødkolle har erfart at enkelte kalver får nyvler og noen får til og med horn. Det skal ikke forekomme i en kollet rase og derfor har det vært stilt spørsmål ved hvordan slikt kan skje.
 • Flere ammekyr av bevaringsverdige storferaser engasjerer 

  Holene, Anna Caroline; Sæther, Nina Alvilde Hovden (NIBIO-pop;7(20) 2021, Journal article, 2021-06)
  De siste tjue årene har det blitt stadig flere kyr av de bevaringsverdige storferasene. Den største økningen har skjedd de ti siste årene ved at det har blitt markant flere ammekyr, mens antall melkekyr er relativt stabilt.
 • Elektrovnnalaččat merket bohccuid – vásáhusat RFID geavahemiin 

  Winje, Erlend; Eilertsen, Svein (NIBIO-pop;7(18) 2021, Journal article, 2021-05)
  2019 mearridii Stuoradiggi álggahit indiviidamerkema bohccuide. Mearrádus eaktudii ahte dat ii čađahuvvo ovdal go praktihkalaš ja teknihkalaš čovdosat leat sajis. Viidásit daddjo ahte árbevirolaš bealljemerken galgá ain ...
 • Etablering av blomstereng i Troms og Finnmark 

  Elverland, Ellen; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-pop;7(17) 2021, Journal article, 2021-04)
  Vi opplever en kraftig økning i interessen for å etablere blomsterenger. Ikke bare er blomsterenga vakker å se på, den er også viktig for det biologiske artsmangfoldet og bidrar til å ivareta de pollinerende insektene. ...
 • Elektronisk merking av rein – erfaringer med bruk av RFID 

  Winje, Erlend; Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein (NIBIO-pop;7(16) 2021, Journal article, 2021-04)
  I 2019 vedtok Stortinget innføring av individmerking av rein. I vedtaket forutsettes det at dette ikke gjennomføres før praktiske og tekniske løsninger er på plass. Videre slås det fast at tradisjonelle eiermerker (snitt ...

View more