Recent Submissions

 • Etablering av blomstereng på Vestlandet 

  Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Andersen, Heidi Lie (NIBIO-pop;8(14) 2022, Journal article, 2022-04)
  Blomstereng er et artsrikt habitat med stort mangfold av insekter og planter som er gjensidig avhengige av hverandre; insektene trenger mat (nektar og pollen), mens plantene trenger hjelp til å pollineres. Mange ønsker å ...
 • Can Action Days in a community garden contribute to social integration and cohesion? 

  Firmbach, Paula; Burckhardt, Hanna; Dermitzel, Daniel; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(13) 2022, Journal article, 2022-03)
  The Prinzessinnengarten community garden uses Cultural and Culinary Action Days to invite diverse participants to come together to grow food, learn about sustainable urban agriculture and participate in other cultural and ...
 • Ealu biebman – ja dávddat dan oktavuođas 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, ja Ingebjørg H. (NIBIO-pop;8(12) 2022, Journal article, 2022-03)
 • Gode leveområder for pollinatorer i kulturlandskapet 

  Bär, Annette; Henriksen, Marie Vestergaard; Albertsen, Elena; Johansen, Line (NIBIO-pop;8(11) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette ...
 • Erfarenheter från Norge och Sverige Vad är ett bra älgfoder? 

  Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(9) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det första dom flesta tänker på när någon nämner älgbete är RASE. Rön, asp, sälg och ek är de mest eftertraktade betesväxterna för skogens kung i Skandinavien. Men de är ofta bara en liten del av den typiska älgdieten. ...
 • Erfaringer fra Norge og Sverige Hva er et godt elgbeite? 

  Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(8) 2022, Journal article, 2022-03)
  Det første de fleste tenker på når en nevner elgbeite er ROS. Rogn, osp og selje (og eik i Sverige) er de mest ettertraktede beiteplantene for skogens konge i Skandinavia. De utgjør derimot ofte bare en liten del av den ...
 • Utfordrende avveininger Skogsbeite – plass til både elg og husdyr? 

  Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(10) 2022, Journal article, 2022-03)
  Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og storfe i skogen å si for elgen? Eter husdyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elgen som skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort noen studier av dette, ...
 • Monitoring people’s motivations to participate in an urban neighbourhood and community garden 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Kristiansen, Pia C.; Myrås, Julie B.; Nørvåg, Thea T.; Kvernmoen, Marit I.; Nilssen, Benedicte S. (NIBIO-pop;8(7) 2022, Journal article, 2022-03)
  Participation in Linderud neighbourhood and community garden in Oslo is mostly motivated by social aspects and by the desire to grow organic food.
 • Økt matproduksjon i Europa kan forringe naturmangfoldet i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian (NIBIO-pop;8(6) 2022, Journal article, 2022-03)
  Karplanter, meitemark, edderkopper og ville bier ble registrert på økologisk og konvensjonelt drevne gårdsbruk i Nord-Østerdalen og i ni andre regioner i Europa. Semi-naturlige områder som kantsoner, skogholt og små ...
 • Pollinatorer i jordbrukslandskapet 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (NIBIO-pop;8(5) 2022, Journal article, 2022-02)
 • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg Helena (NIBIO POP;, Research report, 2022-02)
 • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

  Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg H. (Journal article, 2022)
  Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert fôring av rein i mange år. Denne fôringsveilederen er utarbeidet med bakgrunn i denne erfaringsbaserte kunnskapen supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens ...
 • Hvilket jordbrukslandskap foretrekkes i kornområdene på Østlandet? 

  Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO-pop;8(1) 2022, Journal article, 2022-02)
  Vi har undersøkt allmenhetens preferanser for landskapselementer i det storskala jordbrukslandskapet på Østlandet. Preferanseverdiene var høyere der hvor landskapselementer visuelt deler opp ensartede jordstykker i mindre ...
 • Veileder for reinbeitedistriktenes arbeid med arealsaker 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO-pop;8(3) 2022, Journal article, 2022-02)
 • Været i vekstsesongen 2021 

  Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita (NIBIO-pop;7(37) 2021, Journal article, 2021-12)
  Våronna starta omtrent som normalt i april mange steder i 2021, men lave temperaturer og mye nedbør i mai forsinka spiringa. Både juni og juli var varme i det meste av landet, men med varierende nedbørsmengder. Temperaturer ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(36) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Berge, Christine K.; Nagel-Alne, Gunvor E.; Gilhuus, Marianne; Stubsjøen, Solveig M.; Ellingsen-Dalskau, Kristian; Mejdell, Cecilie M. (NIBIO-pop;7(34) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva de mener er ...
 • Arktisk storfekjøttproduksjon 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Hansen, Øyvind (NIBIO-pop;7(33) 2021, Others, 2021-12)
  Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
 • Fornybar energi og landskapskvalitet: en utfordring for medvirkning i planprosesser 

  Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy; Otte, Pia Piroschka; Rønningen, Katrina (NIBIO-pop;7(35) 2021, Report, 2021-12)
  Økt utbygging av energiproduksjon fra fornybare kilder fremmes som en løsning for å begrense klimaendringer og kompensere for redusert tilgang på fossile energikilder. På tross av generell støtte for ‘grønn energi’ kan ...
 • WebGIS avløp, fagsystem for avløp fra private renseanlegg 

  Turtumøygard, Stein; Hensel, Guro Randem (NIBIO-pop;7(31) 2021, Journal article, 2021-12)
  WebGIS avløp er et fagsystem for private avløpsløsninger i kommunene. Applikasjonen beregner utslipp til resipient og effekter av planlagte tiltak. I tillegg kan WebGIS avløp også brukes til administrativ oppfølging, tilsyn, ...

View more