• Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal 

   Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(22) 2017, Others, 2017)
   Jordbruksareal som går ut av drift gror etterhvert igjen med busker og kratt. Gjengroing medfører ikke bare tap av viktige arealressurser, men også kulturelle verdier og biologisk mangfold. Laserteknologi kan gjøre det ...
  • Maskinlæring til bildeanalyse 

   Bayr, Ulrike (NIBIO-pop;6(35) 2020, Journal article, 2020-09)
   Stadig oftere møter vi begreper som stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, nevrale nettverk og dyp læring. Slike «smarte teknologier» har for lengst blitt en del av hverdagen vår – iblant også uten at vi vet det. ...