• Restaurering av tidligere dyrket myr 

      Grønlund, Arne; Weldon, Simon Mark (NIBIO POP;2(25) 2016, Others, 2016-06)
      NIBIO har gjennomført et pilotprosjekt med restaurering av tidligere dyrket myr på Smøla. Høytstående grunnvann og re-etablering av opprinnelig myrvegetasjon er de viktigste faktorene for å øke karbonlagringen og reduserer ...