• Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper 

   Bele, Bolette; Tunón, Håkan; Rytkönen, Paulina (NIBIO POP;2(31) 2016, Others, 2016-10)
   I et norsk-svensk samarbeid er NIBIO, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Södertörns högskola og en rekke andre samarbeids-partnere i gang med Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper». ...
  • Norwegian policy and practises regarding mitigation measures in agriculture 

   Greipsland, Inga (NIBIO POP;2(21) 2016, Others, 2016)
   Norway has adopted the Water Framework directive and intends to achieve good ecological status in all water bodies by 2021. The environmental condition of Norwegian rivers and lakes are good compared to those in most other ...
  • Strategi for økt matproduksjon i Gjemnes kommune 

   Bergslid, Rose (NIBIO POP;2(3) 2016, Others, 2016)
   Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent målsetting i norsk landbrukspolitikk, men er vi i stand til å innfri målet? Med det som bakgrunn tok Gjemnes Bondelag og Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag ...