• Drenering 

      Øpstad, Samson (NIBIO POP;2(33) 2016, Others, 2016-10)
      Det er ein føresetnad for god plantevekst at ein raskt får bort overskotsvatn frå jordbruksareal, og at grunnvassnivået i jorda over tid ikkje vert ståande for høgt. Plantene treng tilstrekkeleg med luft i jorda og god ...