Show simple item record

dc.contributor.authorAandahl, Tor-Jørgen
dc.coverage.spatialNorge, Nordland, Hemnes, Bleikvasslien_US
dc.date.accessioned2022-11-18T14:49:52Z
dc.date.available2022-11-18T14:49:52Z
dc.date.issued2001-01-22
dc.identifier.isbn82-7467-390-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032931
dc.description.abstractSom en del av forskningsprogrammet "A vlingsstabilitet på grasmark i Nord-Norge" ble det i august 2000 gjennomført en undersøkelse av hvilke erfaringer gårdbrukere i Nordland har med dyrkingsmetoden omgraving av torvjord kombinert med profilering. I Bleikvassli, Hemnes i Nordland, er store torvjordområder dyrket opp siden 1970-tallet. Omgraving av torva kombinert med profilering har vært dominerende dyrkingsmetode. Dette har gitt arealene fashnarkskarakter og egenskaper for maskinbruk tilsvarende fastmarksjord i området. Bredden på feltene varierte fra 40-100 m. 60 m bredde ble av maskinførere og landbruksforvaltningen anbefalt ut fra hensyn til masseforflytninger og dreneringsvirkning, Prisen på omgraving med profilering har vært i intervallet 3500-4500 kroner/daa. Gjennomsnittsprisen i senere år har ligget ned mot 3500 kroner/daa på grnnn av bedre utstyr og mer erfaring med metoden. Kriteriene for å kunne anbefale omgraving er at torvlaget ikke må være tykkere enn 1,5 meter og at undergnmnsmassene ikke må bestå av morene, annet steinrikt materiale eller leit·jord. Når en ved omgraving i tillegg oppnår å bryte sperresjikt av sterkt omdannet torv eller finkornet mineraljord og har drenerende sand under, vil omgraving med profilering være en bedre dyrkingsmetode enn bare profilering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherJordforsken_US
dc.relation.ispartofseriesJordforsk rapport;21/01
dc.subjectMyren_US
dc.subjectDreneringen_US
dc.subjectNydyrkingen_US
dc.titleOmgraving av torvjord i Bleikvasslien_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913en_US
dc.source.pagenumber11en_US
dc.source.issue21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record