Show simple item record

dc.contributor.authorGreipsland, Inga
dc.date.accessioned2016-02-08T09:46:46Z
dc.date.accessioned2016-02-08T10:08:37Z
dc.date.available2016-02-08T09:46:46Z
dc.date.available2016-02-08T10:08:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-17-01454-6
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2377365
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 30 elver og bekker i Haldenvassdraget i perioden 1. mai 2012 til 1.mai 2015. Prøvepunktene som er inkludert i overvåkingen ble i utgangspunktet valgt på bakgrunn av videreføring av tidligere overvåking av bunndyr. I tillegg ble det valgt ut elver og bekker som drenerte store arealer og/eller areal med mye jordbruk. Vannprøver ble hentet hver 14. dag og i tillegg ble det tatt ekstra prøverunder ved høy vannføring ved fire-fem (avhengig av år) av prøvepunktene. Alle vannprøvene ble analysert for total fosfor (TP) og suspenderte partikler (SS). Hver 28. dag ble prøvene også analysert for tilleggs parametere; i perioden 1. mai 2012 – 1. mai 2013 var tilleggs parameterne løst fosfat, total nitrogen (TN) og termotolerante koliforme bakterier (TKB), i perioden 1. mai 2013 – 1. mai 2015 var det kun én tilleggs parameter; løst fosfat. Det er lave konsentrasjoner av TP alle år i skogsfeltet Børta, ved Fylkesgrensen, i Mjerma og i Rødenessjøen, Ørje. Store vannforekomster har ofte lavere konsentrasjoner av TP på grunn av fortynning og sedimentering av partikler. De høyeste gjennomsnittlige konsentrasjonene av TP (over 100 μg/L over alle tre år) ble funnet i Kragtorpbekken, Finstadbekken, Gunnengbekken, Toverudbekken, Remmenbekken, Unnebergbekken og Nesbekken. Alle disse bekkene har indikasjoner på påvirkning fra kloakk, og Nesbekken har også svært mye landbruk i nedbørfeltet. I de fleste prøvepunkter i Haldenvassdraget foreligger hoveddelen av fosformengden på partikulær form (over 50 % PP). Unntaket er Remmenbekken der løst fosfat utgjør 53 % av totalbelastningen, noe som kan tyde på stor belastning fra kloakk eller husdyrgjødsel. Syv av prøvepunktene hadde en høy andel løst fosfat i forhold til TP (20 -53 %), og ni av prøvelokalitene hadde en konsentrasjon av TKB som tilsvarer en dårlig tilstand. Høye konsentrasjoner av løst fosfat og TKB er tydelige tegn til påvirkning fra avløp. Overvåkingen i Haldenvassdraget fortsetter fremover i mindre skala (11 prøvepunkt). Dette er viktig for å få kontinuitet i målingene samt for å identifisere eventuelle trender. Det anbefales å prioritere etablering av en ny vannføringsstasjon i vassdraget, ettersom Lierfossen blir nedlagt. Det anbefales videre en ny runde med overvåking av de 30 prøvepunktene (eller et utvalg), etter noe år med tiltaksgjennomføring for å vurdere endringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;1
dc.titleSammendrag av tre år med overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-02-08T09:46:46Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.identifier.cristin1333223
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record