Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBär, Annette
dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.date.accessioned2016-03-08T12:45:29Z
dc.date.accessioned2016-03-08T13:50:49Z
dc.date.available2016-03-08T12:45:29Z
dc.date.available2016-03-08T13:50:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 23 p. NIBIO, 2015
dc.identifier.isbn978-82-17-01474-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381794
dc.description-
dc.description.abstractRapporten gir en beskrivelse av slåttemarka på Svebakken i Hemnes kommune, og anbefalt skjøtsel. Lokaliteten består av to delområder og inngår i gårdsdrift. Beskrivelsen av vegetasjon og naturtypeutformingene baserer seg på kartlegging i 2008 med suppleringer fra befaring i 2015. Skjøtselsplanen anbefaler videreføring av årlig sen slått med påfølgende hesjing. Restaureringsslått skal gjennomføres to ganger i løpet av sesongen i et tilgrensende areal for å forhindre spredning av uønskete arter i de verdifulle slåttemarkene. Skog- og krattrydding i kanten til slåttemarka gjennomføres etter behov for å forbedre lystilgang. Å stabilisere bekkedraget gjennom slåttemarka skal gjøre slåtten i tilgrensende arealer lettere. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i Nordland.
dc.language.isonob
dc.titleSkjøtselsplan for slåttemark. Svebakken, Hemnes kommune, Nordland
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-03-08T12:45:29Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Natural resource management: 914
dc.identifier.cristin1342964
dc.subject.keywordBiomangfold / Biodiversity
dc.subject.keywordKulturlandskap / Cultural landscapes


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel