Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSjursen, Helge
dc.date.accessioned2016-03-21T09:15:58Z
dc.date.accessioned2016-03-21T09:24:26Z
dc.date.available2016-03-21T09:15:58Z
dc.date.available2016-03-21T09:24:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 15 p. NIBIO, 2015
dc.identifier.isbn978-82-17-01511-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382545
dc.description.abstractPå oppdrag for Statens vegvesen ble forekomst av floghavre og klumprot i dyrket mark langs planlagt ny E18 i Follo, registrert somrene 2013-15. I Ås kommune ble to gårdsbruk registrert med floghavre i 2015, mens det i Ski ble funnet 6 gårder med floghavre. I Ås er 7 av 18 eiendommer registrert i floghavreregisteret til Mattilsynet i 2014. I Ski kommune er 10 av 18 gårdsbruk i 2014 registrert i floghavreregisteret. I 2014 ble tre åkre med oljevekster i 2013 i Ås og Ski, samt deres naboåkre sjekket for forekomst av klumprot. Det ble funnet klumprot i så å si alle de innsamlete jordprøvene. Det ble bare funnet spredte forekomster av kanadagullris og hagelupin langs naturterrengkantene i Ås kommune, men ingen i Ski kommune. Rødhyll var spredt utbredt i de fleste kanter i begge kommuner.
dc.language.isonob
dc.titleRegistrering av planteskadegjørere langs ny E18 i Follo
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-03-21T09:15:58Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi : 911
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911
dc.identifier.cristin1346248
dc.subject.keywordHagelupin / Garden Lupin
dc.subject.keywordHavre / Oats
dc.subject.keywordKanadagullris / Canadian Goldenrod
dc.subject.keywordKlumprot / Clubroot


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel