Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Geir-Harald
dc.contributor.authorBentzen, Frode
dc.date.accessioned2016-04-08T10:34:16Z
dc.date.accessioned2016-04-12T11:17:22Z
dc.date.available2016-04-08T10:34:16Z
dc.date.available2016-04-12T11:17:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 35 p. NIBIO, 2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01591-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385274
dc.description.abstractProsjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken er en kombinasjon av utvalgsundersøkelse og flyfototolkning. Denne rapporten beskriver resultatene fra fire første års registreringer. Først etter fem år vil undersøkelsen kunne presentere forventningsrett statistikk for hele landet. Rapporten må derfor benyttes med forsiktighet, men er uansett beskrivende for de konkrete områdene som er undersøkt. Det er utført undersøkelse av 189 utvalgsflater i verneområder i 2012-2015. Totalt utgjør de undersøkte områdene 131,45 km2. Det ble funnet inngrep på 59 av 189 utvalgsflater, mens 130 av utvalgsflatene (69 %) var inngrepsfrie. Det er i tillegg utført undersøkelse av 88 områder innenfor vernede myrer i 2012-2015. Totalt utgjør de undersøkte områdene 106,15 km2. Det ble funnet inngrep i 51 av 88 myrområder, mens 37 av myrområdene (42 %) var inngrepsfrie. En skal imidlertid være oppmerksom på at de undersøkte myrområdene er av varierende størrelse.
dc.language.isonob
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport; 2(30) 2016
dc.titleArealrepresentativ overvåking av norske verneområder
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-04-08T10:34:16Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Natural resource management: 914
dc.identifier.cristin1349391
dc.subject.keyword"Fotogrammetri" / Photogrammetry
dc.subject.keywordGeomatikk / Geomatics
dc.subject.keywordNaturvern / Nature conservation
dc.subject.keywordStatistikk / Statistics


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record