Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorParuch, Adam
dc.contributor.authorParuch, Lisa
dc.contributor.authorMæhlum, Trond
dc.date.accessioned2016-06-13T12:15:53Z
dc.date.accessioned2016-06-14T07:12:37Z
dc.date.available2016-06-13T12:15:53Z
dc.date.available2016-06-14T07:12:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNIBIO Rapport. 25 p. NIBIO, 2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01587-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392445
dc.description-
dc.description.abstractNIBIO ble engasjert av Oslo VAV til å utføre en undersøkelse gjennom et 1-års prosjekt på kildesporing av fekal vannforurensing i tre tilløpsbekker (Movannsbekken, Lautabekken og bekken ved Skjerven) til Maridalsvannet og utløp Akerselva. Formålet med prosjektet var primært å benytte molekylærbiologiske metoder for sporing av fekale forurensningskilder og å definere hvor i nedbørfeltet fekal forurensing fra mennesker, hester og/eller ikke-mennesker (generelt andre dyr) dominerer. Resultatene fra prosjektet viser at fekal forurensing med E. coli ble funnet i 11 av 12 ferskvannsprøver tatt ut ved hvert prøvested i de tre tilløpsbekkene til Maridalsvannet. Også brakkvannet fra Akerselva var fekalt forurenset (E. coli konsentrasjon på 8164 MPN/100 ml i desember 2014). I tillegg viste resultatene en lik trend som ble observert gjennom tester av alle vannprøvene, dvs. et klart bidrag i fekal forurensingen fra mennesker i den kalde perioden og forsommeren, generelt november 2014 - mai 2015, og høyest bidraget fra dyr i den varme perioden, generelt juni - september 2015.
dc.description.abstractNIBIO was engaged by Oslo VAV to conduct a survey throughout a 1-year project focusing on source tracking of faecal water contamination in three tributaries (Movann stream, Lauta stream and creek at Skjerven) of the Maridal Lake and the mouth of the Aker River. The purpose of the project was primarily to employ molecular methods for detection of faecal contamination sources and to define where in the catchment the contamination from humans, horses and/or non-humans (generally other animals) dominates. The project results show that faecal contamination with E. coli was found in 11 of the 12 freshwater samples taken at each test site of the three tributaries of the Maridal Lake. Also, brackish water from the Aker River was fecally contaminated (E. coli concentration of 8164 MPN/100 ml in December 2014). In addition, the results showed that a similar trend was observed through tests of all water samples, i.e. a clear contribution to faecal contamination from humans in a cold season, November 2014 – May 2015 and the highest contribution of animals in a warm season, June – September 2015.
dc.language.isonob
dc.titleKildesporing av fekal vannforurensing i noen av tilløpsbekkene til Maridalsvannet og utløp til Akerselva
dc.title.alternativeSource tracking of fecal water contamination in some tributaries of the Maridal lake and the mouth of the Aker river
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-06-13T12:15:53Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900
dc.identifier.cristin1361179
dc.subject.keywordDNA-analyse / DNA analysis
dc.subject.keywordVannkvalitet / Water quality


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel