Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.coverage.spatialNorway, Tynsetnb_NO
dc.date.accessioned2016-10-24T12:46:42Z
dc.date.accessioned2016-10-24T13:44:19Z
dc.date.available2016-10-24T12:46:42Z
dc.date.available2016-10-24T13:44:19Z
dc.date.issued2016-10-18
dc.identifier.isbn978-82-17-01706-6
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417348
dc.description.abstractNorsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging i Kvikne vestfjell i Tynset kommune. Samla areal var 137 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite i kartområdet.nb_NO
dc.description.abstractThe vegetation types over a total of 137 km2 of mountain areas in Tynset municipality have been mapped according to the methodology for vegetation mapping (scale 1:20 000 - 50 000). 34% of the mapped area is in the subalpine zone. The rest is in the open mountain up to 1220 m a.sl. A vegetation map has been produced, from which 2 different thematic maps have been derived. This report describes the methodology and gives a detailed description of the registered vegetation types and their distribution in the area. Further, a description of other information which could be derived from the vegetation map is provided, with emphasis on grazing conditions for domestic animals.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(108) 2016
dc.titleVegetasjon og beite i Kvikne vestfjellnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-10-24T12:46:42Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNIBIO Rapportnb_NO
dc.source.issue108nb_NO
dc.identifier.cristin1394089
dc.subject.keywordUtmarksbeite / Grazing in outlying areas
dc.subject.keywordVegetasjonskartlegging / Vegetation mapping
dc.relation.projectEgen institusjon: 520249nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel