Show simple item record

dc.contributor.authorMøllerhagen, Per
dc.date.accessioned2016-11-10T17:45:42Z
dc.date.accessioned2016-11-10T17:49:42Z
dc.date.available2016-11-10T17:45:42Z
dc.date.available2016-11-10T17:49:42Z
dc.date.issued2016-11-10
dc.identifier.isbn978-82-17-01721-9
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420594
dc.description.abstractFiberduk og insektnett ble brukt som dekke på økologisk dyrkede Troll og Peik fra spiring og fram til ca 30 cm ris. Dekking holdt sikadene unna, mens det var mye sikader i de udekkede storrutene. Også de første dagene etter at duken ble tatt av var det noe mindre sikader i de dekkede rutene. Ved høsting var det like mye sikadeangrep i riset på begge ledd. Det ble ikke funnet tørråte på riset eller knollene i noen ledd. Dukdekking ga størst avlingsøkning i Troll, ca 260 kg/daa for begge duktyper, og minst (80 kg/daa) ved bruk av fiberduk i Peik. For å forsvare merkostnader til innkjøp av duk er det behov for salgbar avlingsøkning på minst 40 kg/daa (7.00.- pr kg) for agrylduk og 95 kg/daa for insektnett. I tillegg kommer ekstra arbeid med dukhåntering.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(120) 2016
dc.titleTiltak mot skadegjørere i økologisk potetproduksjon. Dukdekking mot sikader 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-11-10T17:45:42Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi : 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber9nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNIBIO Rapportnb_NO
dc.source.issue120nb_NO
dc.identifier.cristin1399337
dc.subject.keywordDyrking / Cultivation
dc.subject.keywordPoteter / Potatoes
dc.subject.keywordSkadedyr / Pest animal
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 120037nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record