Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.coverage.spatialNorway, Tysvær, Vindafjordnb_NO
dc.date.accessioned2016-11-11T10:16:02Z
dc.date.accessioned2016-11-11T10:29:41Z
dc.date.available2016-11-11T10:16:02Z
dc.date.available2016-11-11T10:29:41Z
dc.date.issued2016-11-01
dc.identifier.isbn978-82-17-01658-8
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420639
dc.description.abstractNorsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2015 vegetasjonskartlegging i fem utmarksområde i kommunane Tysvær og Vindafjord i Rogaland. Samla areal var 92 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og 2 avleia temakart for beite for sau og storfe. Denne rapporten beskriv metode for kartlegging, registrerte vegetasjonstypar og deira fordeling i området. Det er gjeve ein omtale av beiteverdi og beitekapasitet, samt gjeve nokre råd kring skjøtsel av kulturlandskap og beite i kartleggingsområdet.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;2(82) 2016
dc.titleVegetasjon og beite i 5 utmarksområde i Tysvær og Vindafjord kommunarnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-11-11T10:16:02Z
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalNIBIO Rapportnb_NO
dc.source.issue82nb_NO
dc.identifier.cristin1399480
dc.subject.keywordUtmarksbeite / Grazing in outlying areas
dc.subject.keywordVegetasjonskartlegging / Vegetation mapping
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 520247nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel