Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGreipsland, Inga
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorPedersen, Rikard
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Ski, Grytlandnb_NO
dc.date.accessioned2017-01-30T14:37:51Z
dc.date.available2017-01-30T14:37:51Z
dc.date.created2017-01-20T10:29:19Z
dc.date.issued2016-12-20
dc.identifier.isbn978-82-17-01756-1
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428950
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater av en feltundersøkelse der hensikten har vært å kvantifisere romlig og temporær variasjon i utvalgte jordegenskaper og egenskaper knyttet til overflatetilstand og vegetasjonsdekke. Feltundersøkelsen ble gjennomført i det lille nedbørfeltet Gryteland i Ski kommune. Mettet vannledningsevne, målt i laboratoriet på uforstyrrede jordsylindre, var i størrelsesorden 10-80 cm/t på åpen åker, mens det i skogen var ca. 10 ganger høyere. Det var ingen tydelige forskjeller i Ksat mellom jordtyper eller over tid. Kohesjonen på åpen åker var i størrelsesorden ca. 30-60 kPa. Aggregatstabilitet på lettleire og mellomleire ble målt ved ett tidspunkt med tre ulike metoder, og var i størrelsesorden 40-50 % for regnsimulator, nesten 100 % ved våtsikting, og 30-160 dråper ved WDImetoden. Overflateruhet viste lite forskjell mellom arealbruk (åpen åker, grasdekt kantsone, skog) i vekstsesongen (RR ca. 0,6) men høyere verdier på åpen åker rett etter jordarbeiding enn gjennom vekstsesongen (RR over 1). Mannings`n var omtrent dobbelt så høy i den grasdekte kantsonen som i åpen åker. Bestandshøyden i korn var på over 50 cm allerede midt i juni, og økte til omtrent en meters høyde mot slutten av vekstsesongen. Bladarealindeksen LAI var i størrelsesorden 2-4 i løpet av den aktuelle vekstsesongen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport; 2(151) 2016
dc.subjectJordnb_NO
dc.subjectSoilnb_NO
dc.subjectEgenskapernb_NO
dc.subjectCharacteristicsnb_NO
dc.titleFeltundersøkelser av jordegenskaper, vegetasjon og overflatetilstand i Grytelandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.issue151/2016nb_NO
dc.identifier.cristin1433270
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8278.2nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel