• AR5 klassifikasjonssystem - klassifikasjon av arealressurser 

      Ahlstrøm, Anja; Bjørkelo, Knut; Frydenlund, Jostein (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
      AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og ...