• Utmarksbeitet i fjellområdet mellom Valdres og Gausdal 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
   På oppdrag frå Fylkesmannen i Oppland har Norsk institutt for skog og landskap laga ei utgreiing kring ressursgrunnlaget for utmarksbeite i fjellområdet mellom Valdres og Gausdal. Granskinga byggjer på ei ressurskartlegging ...
  • Utmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre område 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;24/2013, Research report, 2013)
   På oppdrag frå Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS er det i denne rapporten gjeve ei vurdering av utmarksbeitet i Ringsakeralmenningane, søndre område. Vurderingane omfattar beitekvalitet og -kapasitet. ...
  • Vegetasjon og beite i Oppdal østfjell. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Oppdal kommune 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Rapport fra Skog og landskap;10/2015, Research report, 2015)
   Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...