• Flisfyring i Nord-Trøndelag 2012. Brukerundersøkelse 

      Belbo, Helmer; Fisknes, Geir (Rapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
      Bruken av bioenergi er i stadig utvikling, og både internasjonal og nasjonal politikk tilsier at denne utviklingen vil fortsette i tiden som kommer. I Nord Trøndelag er det per i dag 80 flisfyringsanlegg utenom skogsindustrien ...