• Effect of kerfing on crack formation in Scots pine log house timber 

   Flæte, Per Otto; Larnøy, Erik (Chapter, 2011)
   In Norway log buildings are normally produced from logs canted on two sides. The canted faces are prone to crack formation during drying. This can cause some disadvantages, e.g. the cracks can trap water from rainfall, ...
  • Levetid for tre i utendørs konstruksjoner i Norge: Klimatre-prosjektet 

   Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry; Brischke, Christian; Flæte, Per Otto (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Kunnskap om levetid til trebaserte produkter brukt utendørs er viktig for at sluttbruker skal få en riktig forventning til materialets ytelse. Videre er levetidsdata for treprodukter avgjørende for å kalkulere totalkostnaden ...
  • Natural durability of wood in Norway - results after eight years above ground exposure 

   Evans, Fred G.; Alfredsen, Gry; Flæte, Per Otto (Chapter, 2011)
   Some of the most common Norwegian wood species were tested in a Double layer test in South East Norway. After eight years of exposure the highest decay rating (≥3) was found in Scots pine sapwood, Norway spruce, alder, ...