• Jordsmonnstatistikk. Aust-Agder og Vest-Agder 

      Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;20/2011, Research report, 2011)
      Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Aust-Agder og Vest-Agder. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1997-1999 og ...