• 3Q test av flybildetolking fra IR-bilder 

      Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
      Skog og landskap er i tildelingsbrevene fra Landbruks- og matdepartementet de siste åra oppfordret til å arbeide for at mest mulig av vår datafangst skal gjøres ved hjelp av flybilder. Særlig fra svenske fagmiljøer blir ...