• Fulldyrka areal og kornarealer på Østlandet 

      Stokstad, Grete; Skulberg, Ole N. (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
      Kornarealet har gått kraftig tilbake siden år 2000. Størst nedgang i kornareal finner vi i flatbygdene på Østlandet. Nær halvparten av kornarealet som har gått ut av produksjon her har blitt lagt om til gras. Den største ...