• Spesialproduksjoner i salgssamvirker – alternative organisasjonsformer 

      Borgen, Svein-Ole; Sørensen, Ann-Christin (NILF Notat;2008-16, Research report, 2008-09)
      De norske salgssamvirkene utgjør en vesentlig del av den norske matforedlingsindustrien, og er i stor grad bygget opp for å håndtere volumproduksjon. Med en endring i forretningsstrategi fra ren volumproduksjon til en ...