• Frøblandingar for sauebruk 

      Lunnan, Tor (Bioforsk FOKUS;2(14) 2007, Research report, 2007)
      Kombinert slått og beite set store krav til grasmarka på sauebruk. Ulike frøblandingar vart prøvde i eit driftssystem med simulert vårbeite, ein til to slåttar om sommaren og anten haustbeiting med sau eller slått til same ...