• Timoteisortar for Nord-Noreg og fjellbygdene 

      Lunnan, Tor (Bioforsk FOKUS;1(19) 2006, Research report, 2006)
      Timoteisortane ‘Engmo’, ‘Vega’ og ‘Noreng’ og foredlingslinjene ‘GpTi8905’, ‘LøTi8801’ og ‘LøTi9001’ er testa i reinbestand på åtte felt i Nord-Noreg og i fjellbygdene på Austlandet i tidsrommet 1999-2005. Alle sortane ...