Recent Submissions

 • Arealbarometer for Finnmark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-20, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Finnmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Troms fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-19, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Troms fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Nordland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-18, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nordland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Møre og Romsdal fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-15, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Møre og Romsddal fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Rogaland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-11, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Rogaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Sogn og Fjordane fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-14, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sogn og Fjordane fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Hordaland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-12, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Hordaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Vest-Agder fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-10, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Vest-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Aust-Agder fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-09, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Aust-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Telemark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-08, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Telemark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Vestfold fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-07, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Vestfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Buskerud fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-06, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Buskerud fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Hedmark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-04, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Hedmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Oppland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-05, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oppland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Oslo fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-3, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oslo fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Akershus fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-02, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Akershus fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Østfold 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-1, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Østfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.