• Jordsmonnstatistikk 01 Østfold 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;2/2004, Research report, 2004-06-23)
   Jordbruksarealet i Østfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1988 - 2001. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 741,7 km2 dyrka mark. Leirjord dominerer ...
  • Jordsmonnstatistikk 02 Akershus og 03 Oslo 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2005, Research report, 2005-02-02)
   Jordbruksarealet i Oslo og Akershus fylker ble jordsmonnkartlagt i perioden 1981 - 2002. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 806,5 km2 dyrka mark i ...
  • Jordsmonnstatistikk 07 Vestfold 

   Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2004, Research report, 2004-02-02)
   Jordbruksarealet i Vestfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1989 – 1996. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt vel 435 km2 dyrka mark og bare noen ...
  • Markslagstatistikk - 01 Østfold 

   Strand, Geir-Harald (NIJOS Ressursoversikt;01/2000, Research report, 2001-01-09)
   Arealstatistikk basert på digitalt markslagskart, i målestokk 1:5.000,for Østfold fylke.
  • Markslagstatistikk 02 Akershus og 03 Oslo 

   Lågbu, Roar; Strand, Geir-Harald (NIJOS Ressursoversikt;2/2000, Research report, 2000-12-21)
   Arealstatistikk basert på digitalt markslagskart, i målestokk 1:5.000, for fylkene Akershus og Oslo.
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Akershus og Oslo - Landsskogtakseringen 1995-99 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;4/01, Research report, 2001-01-15)
   Takseringen av Akershus og Oslo i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 1.810 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Aust-Agder - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;3/01, Research report, 2001-12-12)
   Takseringen av Aust-Agder i perioden 1995 – 99 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2 054 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Buskerud. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;06/2006, Research report, 2006-11-15)
   Takseringen av Buskerud i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;5/01, Research report, 2002-01-03)
   Takseringen av Hedmark i perioden 1995- 1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.207 permanente prøveflater, som er lagt ut over fylket i henhold til et bestemt ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Hedmark. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;07/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Hedmark i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den 8 takseringen av Hedmark ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Møre og Romsdal. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;01/2006, Research report, 2006-10-10)
   Takseringen av Møre og Romsdal i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og det femte omdrevet i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Nord-Trøndelag - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune; Aalde, Harald (NIJOS Ressursoversikt;6/01, Research report, 2002-01-03)
   Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 3.110 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Oppland. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;04/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Oppland i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den syvende takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Sør-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;02/2006, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Sør-Trøndelag i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Telemark. Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;05/2006, Research report, 2006-11-15)
   Takseringen av Telemark i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den femte takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vest-Agder - Landsskogtakseringen 1995-1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;2/01, Research report, 2001-06-25)
   Takseringen av Vest-Agder i perioden 1995-1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.087 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Vestfold, Landsskogtakseringen 2000-2004 

   Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Ludahl, Anette (NIJOS Ressursoversikt;03/06, Research report, 2006-11-01)
   Takseringen av Vestfold i perioden 2000-2004 inngår som ett ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. I perioden 2000-2004 ble Landsskogtakseringens 8. omdrev på landsbasis og den sjette takseringen av ...
  • Statistikk over skogforhold og -ressurser i Østfold - Landsskogtakseringen 1995 - 1999 

   Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIJOS Ressursoversikt;1/01, Research report, 2001-03-05)
   Takseringen av Østfold i perioden 1995 til 1999 inngår som ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringen er basert på 2.324 permanente eller temporære prøveflater, som er lagt ut over fylket i ...