• Frøavl av bladfaks 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Bladfaks er et varig og tørkesterkt fôrgras med kraftig utløperdanning. Viktige artskjennetegn er blad som er rullet i knoppleie, bladslire som er tynt behåret og lukket nesten helt opp til kragen, og et karakteristisk ...
  • Frøavl av engkvein 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2016-05)
   Engkvein (Agrostis capillaris L.; tidligere også benevnt Agrostis tenuis Sibth.) er en nøysom grasart med svak utløperdanning, rulla bladslire og lyse, jamt avsmalende blad med tydelige karstrenger. I eng og beite kommer ...
  • Frøavl av engrapp 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
   Engrapp (Poa pratensis L.) er et flerårig, vintersterkt bladgras med god gjenvekstevne. Arten har underjordiske stengelutløpere (rhizomer) og danner dermed en tett og slitesterk grasbunn. Av denne grunn er engrapp en viktig ...
  • Frøavl av engsvingel 

   Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017)
   Engsvingel (Festuca pratensis Huds.) Er et tuedannende gras med god gjenvekstevne. Etter timotei er engsvingel den viktigste arten i norsk eng- og beitedyrking. Årlig frøbehov er ca. 400 tonn. Det avles i dag frø av fem ...
  • Frøavl av flerårig raigras 

   Havstad, Lars T.; Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både til fôrproduksjon og i plen er flerårig (engelsk) raigras (Lolium perenne) den mest brukte grasarten i Europa. Rask etablering, store tørrstoffavlinger, gode gjenvekstevne og fremragende forkvalitet er viktige årsaker ...
  • Frøavl av hundegras 

   Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Hundegras (Dactylis glomerata L.) er et tuedannende flerårig gras med meget god gjenvekstevne. Arten egner seg godt både i eng og beite. Interessen for hundegras har imidlertid vært synkende de senere årene, og årlig ...
  • Frøavl av kvitkløver 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Kvitkløver (Trifolium repens L.) er en næringsrik og smakfull engbelgvekst. I vill tilstand er arten utbredt over hele Europa, men den gjør mest av seg i nedbørrike og kystnære områder. Innafor kvitkløver er det stor ...
  • Frøavl av rødkløver 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. Sammenlikna med grasartene gir rødkløveren et smakelig fôr med høyt protein- og mineralinnhold. Rødkløverfrø utgjør derfor 10-20 vektprosent av de fleste frøblandinger til ...
  • Frøavl av rødsvingel 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Rødsvingel (Festuca rubra L.) er et bladgras med god gjenvekstevne. Sitt største bruksområde har arten i grøntanlegg, både kortklipte golfgreener, plener og grasbakkearealer (veiskråninger og lignende). Sammenlikna med ...
  • Frøavl av sauesvingel (Festuca ovina) 

   Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Sauesvingel (Festuca ovina L.) en svaktvoksende og typisk tuedannende grasart. Sauesvingel er viltvoksende over mesteparten av innlands-Norge, og den er mest framtredende i tørkeutsatte og skrinne områder i fjellet, der ...
  • Frøavl av strandrør 

   Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Strandrør (Phalaris arundinacea L.) er et høgvokst og storbladet strågras, som kan gi store tørrstoffavlinger, både på tørr og våtlendt jord. Arten formerer og sprer seg ved hjelp av frø og krypende jordstengler. Jordstenglene ...
  • Frøavl av timotei 

   Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Timotei er den viktigste grasarten i Norge. Vi dekker hele frøbehovet, ca. 1200 tonn, ved innenlandsk avl. Det avles i dag frø av tre norske sorter. Disse er Grindstad, Noreng og Lidar.
  • Økologisk frøavl av engsvingel 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er engsvingel, nest etter timotei, det viktigste fôrgraset i Norge. I 2016 ble det godkjent rundt 43 tonn økologisk engsvingelfrø. Regelverket for økologisk landbruk krever at ...
  • Økologisk frøavl av rødkløver 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
   Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. På grunn av stor evne til nitrogenfiksering, høyt protein- og mineralinnhold og gunstig virkning på jordstrukturen inngår arten i alle engfrøblandinger for økologisk ...
  • Økologisk frøavl av timotei 

   Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
   Både ved økologisk og konvensjonell dyrking er timotei den viktigste grasarten i Norge. Regelverket for økologisk landbruk krever at det skal brukes økologisk dyrka såvare så sant dette kan skaffes. Timoteisortene som ...