Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.coverage.spatialNorge, Sør-Trøndelag, Tydal, Vessingsjøen, Kranklia, Hyllingennb_NO
dc.date.accessioned2017-08-28T09:23:50Z
dc.date.available2017-08-28T09:23:50Z
dc.date.created2013-10-31T09:39:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-311-0196-3
dc.identifier.issn1891-7933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452012
dc.description.abstractVegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstypar gjev oss på denne måten informasjon også om variasjonen i økologiske faktorar (klima, næring og vatn i jorda, snødekke og kulturpåverknad) i eit område. I tillegg kan kvar vegetasjonstype tilleggast eigenskapar med omsyn til ulik ressursutnytting og bruk (beite, slitestyrke for ferdsel, artsmangfald m.m.). I tre utmarksområde i Tydal kommune er det vegetasjonskartlagt eit areal på 79 km² landareal på oppdrag frå Tydal kommune. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og 2 avleia temakart kring utmarksbeite for sau og storfe....nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra Skog og landskap
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Skog og landskap;16/2013
dc.subjectVegetasjonskartleggingnb_NO
dc.subjectVegetation mappingnb_NO
dc.subjectUtmarksbeitenb_NO
dc.subjectGrazing in outlying areasnb_NO
dc.titleVegetasjon og beite i tre utmarksområde i Tydal kommune. Vessingsjøen, Kranklia og Hyllingennb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.source.issue16/2013nb_NO
dc.identifier.cristin1061786
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel