• Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
   Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
  • Nasjonalt arealdekke - Delprosjekt III 

   Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;27/03, Research report, 2003-10)
   Dokumentet utgjør rapporten fra delprosjekt III i prosjektet Nasjonalt arealdekke. Delprosjektet skal med bakgrunn i rapportene fra delprosjekt I (klassifikasjonssystem) og delprosjekt II (metoder) beskrive hvordan etablering, ...