Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Rikard
dc.contributor.authorØgaard, Anne K. Falk
dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.contributor.authorEggestad, Hans
dc.contributor.authorGreipsland, Inga
dc.contributor.authorStenrød, Marianne
dc.contributor.authorFystro, Gustav
dc.contributor.authorSelnes, Svein
dc.contributor.authorRiley, Hugh
dc.contributor.authorStubhaug, Erling
dc.contributor.authorDreyer, Lill
dc.contributor.authorMolversmyr, Åge
dc.contributor.authorPaulsen, Leif Inge
dc.contributor.editorHauken, Marit
dc.date.accessioned2017-10-14T20:31:23Z
dc.date.available2017-10-14T20:31:23Z
dc.date.created2015-07-02T11:11:23Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifier.isbn978-82-17-01437-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460149
dc.description.abstractDenne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver sin delrapport (feltrapport), og delrapportene for overvåkingsåret 2013/2014 utgjør til sammen denne rapporten. Feltene overvåkes med hensyn på erosjon og avrenning av næringsstoffer og plantevernmidler (pesticider). Overvåkingsfeltene representerer ulike driftsformer, klimatiske forhold og jordsmonn i Norge. Størrelsen på feltene varierer fra 50 til 28 000 dekar. Kart over geografisk plassering av overvåkingsfeltene vises på side 4. Det vises til www.bioforsk.no/jova for mer informasjon. Programmet omfattet 11 overvåkingsfelt i 2013, samme antall som i 2011 og 2012. Overvåkingen var redusert i forhold til tidligere på grunn av reduserte bevilgninger. Rapporten fremstiller overvåkingsdata fra feltene for 2013/2014. Avrenning og tap av næringsstoffer og suspendert stoff rapporteres for agrohydrologisk år (1. mai—1.mai). Opplysninger om jordbruksdrift rapporteres for kalenderår. Dette gjør at tiltak i feltet i løpet av vekstsesongen kan relateres til avrenning gjennom hele vinteren, frem til ny vekstsesong neste år. Rapportering på plantevernmidler følger kalenderåret. På nettsidene til JOVA-programmet finnes det mer detaljerte data om overvåkingen i hvert enkelt felt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;10(73) 2015
dc.subjectJorderosjonnb_NO
dc.subjectSoil erosionnb_NO
dc.subjectFosfornb_NO
dc.subjectPhosphorusnb_NO
dc.subjectNitrogennb_NO
dc.titleJord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Økotoksikologi: 489nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Eco-toxicology: 489nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.issue73nb_NO
dc.identifier.cristin1252133
dc.relation.projectBioforsk: 2110184nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record