• AR5 klassifikasjonssystem: Klassifikasjon av arealressurser 

   Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut (Håndbok fra Skog og landskap;1/2006, Report, 2006)
   AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, ...
  • Markslagsklassifikasjon i Økonomisk Kartverk. 2007-utgåva 

   Bjørdal, Inge (Håndbok fra Skog og landskap;01/2007, Report, 2007-01)
   Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og ...