• Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2008, Others, 2008)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2006, og de fleste nye seriene som ble definert i 2007. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2005, og de fleste nye seriene som ble definert i 2006. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Seriedefinisjoner. Vår 2007 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
  • Seriedefinisjoner. Vår 2008 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;03/2008, Others, 2008)