• Markslagsklassifikasjon i Økonomisk Kartverk. 2007-utgåva 

      Bjørdal, Inge (Håndbok fra Skog og landskap;01/2007, Report, 2007-01)
      Markslagsinstruksen er hovuddokumetasjonen på arealklassifikasjonssystemet som er nytta i Økonomisk kartverk. Den inneheld ein komplett oversikt over alle markslagsklasser, definisjonar, prinsippa for klassifikasjonen og ...