• Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;03/2007, Research report, 2007-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene ”Norsk Referansesystem for jordsmonn” og ”Seriedefinisjoner” utgjør den det skriftlige ...
  • Feltinstruks for jordsmonnkartlegging 2008 

   Fadnes, Kjetil Damsberg; Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;01/2008, Book, 2008-01)
   Feltinstruksen inneholder retningslinjer, definisjoner og koder for jordsmonnkartlegginga ved Skog og landskap. Sammen med dokumentene "Norsk Referansesystem for jordsmonn" og "Seriedefinisjoner" utgjør den det skriftlige ...
  • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

   Fadnes, Kjetil Damsberg (Håndbok fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-02)
   Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
  • Kartlegging med felt-PC. Dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC 

   Mjaavatten, Elling (Håndbok fra Skog og landskap;02/2008, Others, 2008)
   Dette dokumentet skal tene som dokumentasjon av produksjonslinje for jordsmonnkartlegging med felt-PC, og omfatter forarbeid, feltarbeid og etterarbeid fram til ferdig base. Program og teknologi er i stadig utvikling, og ...
  • Norsk referansesystem for jordsmonn. Feltguide - jordsmonnkartlegging 

   Nyborg, Åge Arild; Solbakken, Eivind (Håndbok fra Skog og landskap;04/2007, Research report, 2007)
   Denne feltguiden inneholder alle jordserier som er kartlagt av NIJOS fram til utgangen av 2005, og de fleste nye seriene som ble definert i 2006. Jordseriene utgjør det tredje nivået i et referansesystem for jordsmonn og ...
  • Seriedefinisjoner. Vår 2007 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
  • Seriedefinisjoner. Vår 2008 

   Nyborg, Åge Arild (Håndbok fra Skog og landskap;03/2008, Others, 2008)