Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorØyen, Bernt-Håvard
dc.date.accessioned2018-02-13T14:55:53Z
dc.date.available2018-02-13T14:55:53Z
dc.date.created2018-02-08T12:22:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-311-0035-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484434
dc.description.abstract• Skogarealene på kysten er i en labil situasjon, preget av stor arealvekst. Det er forventet at de produktive skogarealene på kysten de kommende 50 år vil øke fra 31 til om lag 40 mill dekar. Høyere sommertemperatur kan gi et ytterligere pådriv i denne arealveksten, både gjennom heving av skoggrensen og ved at snaue arealer i låglandet og på fjellet vil kunne få skogdekning. – • Kystens stående volum er i dag på 217 mill m3 og med en bruttotilvekst på 7,3 mill m3. De langsiktige prognosene for hogstkvantum viser forskjellig nivå knyttet til restriksjoner (driftsforhold, miljøelementer) og investeringsnivå (skogkultur). Det laveste balansekvantum (store restriksjoner, lite investeringer) ligger på 3,7 mill m3, mens det høyeste angir 8,5 mill m3 (små restriksjoner, store investeringer). Dagens hogst ligger på ca. 1,7 mill m3, slik at potensialet for økning de kommende tiårene må betegnes som meget stort. – • Ulike treslag viser en meget stor forskjell i ytelse, både målt som volum, tørrstoff, kWh eller som kr. På de mest produktive arealene med bartreplantninger er forventet produksjon i gjennomsnitt over 2 m3/daa/år over et omløp, og middelproduksjonen i kulturfelter av gran er på 1 m3/daa/år på Vestlandet og 0,5 m3/daa/år for Nord-Norge. For kysten samlet er produksjonen i dag på om lag 0,25 m3/daa/år, men denne verdien kan økes en god del gjennom ulike skogskjøtselstiltak. Forventet klimautvikling vil kunne øke skogarealenes produktivitet, men samtidig kan det komme tilbakeslag via mer vind- og snøskader, div. insekter og råte etc. […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2008
dc.subjectNorske kystområdernb_NO
dc.subjectNorwegian coastal watersnb_NO
dc.subjectPotensialnb_NO
dc.subjectPotentialnb_NO
dc.titleKystskogbruket. Potensial og utfordringer de kommende tiårenenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Skogbruk: 915nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Forestry: 915nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.source.issue01nb_NO
dc.identifier.cristin1563175
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel