Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.contributor.authorBär, Annette
dc.coverage.spatialNorge, Nordland, Vega, Holandsosen naturreservatnb_NO
dc.date.accessioned2018-02-15T11:45:40Z
dc.date.available2018-02-15T11:45:40Z
dc.date.issued2018-01-15
dc.identifier.isbn978-82-17-02025-7
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484991
dc.description.abstractUtarbeiding av skjøtselsplanen for Holandsosen naturreservat har blitt gjennomført på oppdrag fra Vega verneområdestyre på vegne av grunneiere og beitebrukere. Skjøtselsplanen er en revidering av planen fra 2007 og gir faglig funderte anbefalinger for videre skjøtsel av kystlynghei og andre viktige naturtyper i Holandsosen naturreservat i Vega kommune. De viktigste tiltak som anbefales i denne planen for å ivareta kulturlandskapsverdiene og biologisk mangfold i Holandsosen naturreservat er å fortsette med sauebeiting og opprettholde beitetrykket slik det har vært de siste årene, samt å fortsette å svi kystlynghei i tråd med gjeldende sviplan. I tillegg bør bjørkeoppslaget tynnes i enkelte områder der bjørka opptrer som en gjengroingstrussel og å fjerne oppslag av buskfuru og spredte trær av sitkagran og buskfuru. To nye naturbaselokaliteter har blitt registrert i forbindelse med feltarbeidet til denne skjøtselsplanen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;4(5) 2018
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectKystlyngheinb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for kystlynghei. Holandsosen naturreservat, Vega kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue5nb_NO
dc.identifier.cristin1564756
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10795nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record