Show simple item record

dc.contributor.authorUleberg, Eivind
dc.contributor.authorDalmannsdottir, Sigridur
dc.date.accessioned2018-06-13T08:52:50Z
dc.date.available2018-06-13T08:52:50Z
dc.date.created2018-06-12T10:19:05Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifier.isbn978-82-17-02121-6
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501387
dc.description.abstractKlimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram mot slutten av dette århundret viser at klimaet kan endres betydelig, men det er fortsatt stor usikkerhet rundt nivået på disse endringene. Det er likevel slik at mange aktuelle tilpasninger i landbrukssektoren vil ha positiv effekt uavhengig av klimaendringene. I landbruket brukes 6 agroklimatiske klimasoner for å beskrive dyrkingsforholdene i de forskjellige delene av landet. De beste sonene finnes i hovedsak på Østlandet, Sør-Vestlandet og i Trøndelag og samsvarer i stor grad med korndyrkingsområdene. I Buskerud er 75 % av dagens dyrka arealer innenfor de to beste klimasonene og dette gjenspeiles i en variert jordbruksproduksjon innen fylket, med mye korn, grønnsaker, frukt og bær. I Troms finnes det dyrka arealet innen sonene 4 og 5 og brukes i all hovedsak til produksjon av grovfôr. Forskjellene i produksjoner innebærer også noe forskjeller i sårbarhet for forskjellige klimaeffekter. For Buskerud vil handtering av overflatevann være viktig fremover. Flom og ekstreme nedbørshendelser vil ha stor potensiell skadeeffekt på arealer med ettårige vekster. For Troms vil særlig vinteroverlevelse av fôrvekster kunne bli et viktig tema fremover. Felles for fylkene er behovet for fokus på overvåking av flom og skred samt behov for oppgradering av hydrotekniske løsninger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.subjectKlimaendringnb_NO
dc.subjectClimate changenb_NO
dc.subjectLandbruk / jordbruknb_NO
dc.subjectAgriculturenb_NO
dc.titleKlimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasonernb_NO
dc.title.alternativeKlimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasonernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue75nb_NO
dc.identifier.cristin1590618
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10981nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record