Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Finn-Arne
dc.contributor.authorBjørklund, Per K.
dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.coverage.spatialNorge, Troms, Lyngen, Kvalvikelva, Koppangennb_NO
dc.date.accessioned2018-08-09T10:53:26Z
dc.date.available2018-08-09T10:53:26Z
dc.date.created2018-08-08T17:22:27Z
dc.date.issued2007-03
dc.identifier.isbn978-82-311-0018-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508223
dc.description.abstractVegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over utbredelsen av vegetasjonstyper gir oss på denne måten informasjon om variasjonen i økologiske forhold (klima, næring, og vann i jorda, snødekke og kulturpåvirkning) i et område. I tillegg kan hver vegetasjonstype tillegges egenskaper med hensyn til ulik ressursutnytting og arealbruk (beite, snødybde, artsmangfold m.m.). På oppdrag fra Lyngen kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 107 km² mellom Kvalvikelva og Koppangen. 57 km² av dette ligger under skoggrensa, resten er i fjellet. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 -50 000. Den viktigste målsettinga med prosjektet er å gi ei vurdering av beite for sau i kartleggingsområdet. Det er framstilt vegetasjonskart og avleda temakart over beite for sau. Kartleggingsområdet har et typisk fjord-/kystklima med kjølige, nedbørrike somrer og relativt milde, snørike vintre. Bergrunnen i området består av moderat til næringsrike bergarter. Løsmassedekket er varierende og består for det meste av morene, forvitringsmateriale og skredmateriale, med innslag av marine strandavsetninger ved Karnes. […]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2007
dc.subjectUtmarksbeitenb_NO
dc.subjectGrazing in outlying areasnb_NO
dc.subjectVegetasjonskartleggingnb_NO
dc.subjectVegetation mappingnb_NO
dc.titleVegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Koppangen i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartleggingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.source.issue10/07nb_NO
dc.identifier.cristin1600592
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel