• Trær i Norge: Alm og ask [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Har vi ask og alm i naturen vår om 100 år? Begge treslagene er truet på grunn av sykdomsangrep fra sopp, og mange trær visner og dør. Takket være genetisk variasjon er noen trær motstandsdyktige mot sykdommene.
  • Trær i Norge: Barlind og kristtorn [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Barlind og kristtorn er mye brukt i hager og parker, men trærne vokser faktisk vilt i kystnære strøk i Sør-Norge! De regnes som nordlige utløpere av Middelhavets eviggrønne skoger.
  • Trær i Norge: Bøk og spisslønn [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   De fleste av dagens treslag etablerte seg naturlig i Norge etter siste istid. Menneskelig aktivitet har imidlertid påvirket utbredelsen for noen. Dette gjelder både for bøk og spisslønn - riktignok på litt ulike måter.
  • Trær i Norge: Hassel og lind [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Edelløvtrærne hassel og lind vokser ofte sammen, blant annet i kalklindeskog. Kalklindeskog er en artsrik, men sjelden og truet naturtype i Norge, og den finnes nesten bare i Oslofjordområdet.
  • Trær i Norge: Or [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Det fi nnes to viltvoksende orearter i Norge. Svartor er varmekjær, mens gråor er mindre kresen og langt vanligere. Or har inngått en byttehandel med bakterier i røttene: or får ekstra nitrogen fra bakteriene, og bakteriene ...
  • Trær i Norge: Osp og selje [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Fjellstad, Kjersti Bakkebø (Others, 2013)
   Osp og selje tilhører hver sin slekt i vierfamilien, henholdsvis poppel- og vierslekta. Poppelslekta er svært viktig i ny og moderne genforskning på trær.