• Trær i Norge: Bjørk [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Bjørk elsker lys, men stiller ellers lite krav til voksested. Vi har tre arter bjørk i Norge. Disse krysser seg med hverandre og lager variasjon som av og til gjør det vanskelig å trekke tydelige grenser mellom artene.
  • Trær i Norge: Eik [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Eika er kongen blant trærne. Det blir sagt at den bruker 500 år på å vokse og 500 år på å dø. Mollestadeika er trolig rundt 1000 år gammel og er ett av Norges eldste trær. Det fi nnes to viltvoksende arter eik i Norge. ...
  • Trær i Norge: Einer [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2013)
   Brisk, bresk, bruse, brakje, sprakje, ene, eine og ein er lokale navn på den velkjente eineren. Knapt noen annen plante er brukt til så mye; alt fra krydder i mat og brennevin til medisin og trevirke.
  • Trær i Norge: Gran og furu [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Gran og furu finnes omtrent over hele landet og er de vanligste treslagene i Norge. De er også de viktigste artene økonomisk. Gran er skyggetålende og fuktighetskrevende, mens furu er lyskrevende og tørketålende.
  • Trær i Norge: Rogn og asal [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Rogn vokser over hele landet både i lavlandet og opp i fjellskogen. Det finnes i tillegg tolv andre viltvoksende arter i rogn- og asalslekta i Norge. Flere av disse finnes ikke noe annet sted i verden.
  • Trær i Norge: Villeple, hegg og søtkirsebær [Plakat] 

   Grundt, Hanne Hegre; Tollefsrud, Mari Mette (Others, 2011)
   Frukttrær som epler, pærer, plommer og kirsebær blir dyrket i sørlige og varme strøk i Norge. Alle disse frukttrærne hører hjemme i rosefamilien. Visste du at det også finnes ville epletrær og kirsebærtrær i norsk natur?