Show simple item record

dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.date.accessioned2020-12-21T09:59:22Z
dc.date.available2020-12-21T09:59:22Z
dc.date.created2020-12-18T12:54:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-17-02155-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720533
dc.description.abstractSkuterudfeltet er dominert av korndyrking. I 2016/2017 var årstemperaturen (6,9 °C), litt høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden (6,3 °C) mens årsnedbøren (728 mm) var betydelig mindre enn gjennomsnittet (921 mm). Årsavrenningen var på 288 mm som er betydelig lavere enn gjen-nomsnittet for overvåkingsperioden (563 mm). På grunn av tilført avløps-slam var nitrogen- og fosforgjødslingen betydelig høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. 11 % av jordbruksarealet lå i stubb gjennom vinteren, noe som var mindre enn fjoråret. 58 % av jordbruksarealet lå som harvet gjennom vinteren, noe som var betydelig mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden (17 %). Tap av SS, TP og TN var mindre enn gjennom-snittet for overvåkingsperioden. Hovedårsaken til det lave tapet har vært den lave avrenningen. I 2016/2017 ble det påvist plantevernmidler i alle de 15 analyserte vannprøvene. Det ble til sammen gjort 52 funn av 16 ulike midler. Det ble påvist mellom 1 og 11 ulike midler i én enkelt prøve. Det ble analysert for glyfosat fra august til april og midlet ble påvist gjennom hele denne perioden, men i konsentrasjoner som antas ikke å ha noen negativ effekt i vannmiljø (<MF-verdien). Ugrasmidlet prosulfokarb, som er tillatt brukt i høstkorn, ble påvist i åtte av ni prøver i perioden september til mars, hvorav ett funn var over MF-verdien.
dc.language.isonob
dc.relation.ispartofJord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2016
dc.titleFeltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2016
dc.typeChapter
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914
dc.identifier.cristin1861574
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record