Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorRolstad, Jørund
dc.date.accessioned2022-09-22T10:51:25Z
dc.date.available2022-09-22T10:51:25Z
dc.date.issued1998-10-05
dc.identifier.isbn82-7169-864-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020649
dc.description.abstractNorsk skogbruk skal utøves på en slik måte at alle planter og dyr som naturlig hører hjemme i norsk natur skal bevares i levedyktige populasjoner. Rødlista er et offisielt register over arter man anser utdødd eller hvis levedyktighet man anser truet. En slik liste kan derfor være et nyttig redskap i forvaltningen av biologisk mangfold. Etter oppdrag fra Levende Skog har prosjektet vurdert artene på den norske rødlista i forhold til skogbrukets næringsvirksomhet. Av totalt 2.811 rødliste-arter er 1.619 arter (58%) knyttet til biotoper som påvirkes av skogbruk. Disse omfatter 16 pattedyr, 18 fugler, 4 krypdyr og amfibier, 717 insekter (hovedsakelig sommerfugler og biller), 56 karplanter, 86 moser, 51 lav og 671 sopp. Mange organismegrupper er ikke vurdert i rødliste-sammenheng, hvorav de største gruppene finnes blant insekter (tovinger og årevinger), edderkoppdyr, skorpelav og sopp. Ingen arter synes å være utdødd på grunn av skogbruk, men 269 arter (I 0% av alle rødlisteartene) er vurdert å være truet som en direkte konsekvens av skogbrukets aktiviteter. Disse er benevnt systematisk truete arter. Tilsammen 1.136 arter ( 40%) er oppført med usikker status ( dvs. usikkert hvorvidt de er truet av skogbruk), blant annet på grunn av kunnskapsmangel eller få funn, mens 214 arter (8%) er truet av andre grunner enn skogbruk. [...]en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institut for skogforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra NISK;6/98
dc.subjectRødlistearteren_US
dc.subjectBevaringen_US
dc.subjectBiologisk mangfolden_US
dc.titleTruete arter i skog: En gjennomgang av rødlistearter i forhold til norsk skogbruken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.source.pagenumber137en_US
dc.source.issue6en_US
dc.identifier.cristin2045459


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record